Handleiding voor de Opbouw van de Acro-longe

U wilt een longe opbouwen. U wil daarmee voorkomen dat acrobaten zich bezeren bij het beoefenen van hun sport.
Wij willen dat ook U noch een ander zich bezeerd bij het opbouwen van deze longe.
Omdat het werken met zware lasten en op hoogte extra gevaren met zich meebrengt is het belangrijk dat u deze handleiding goed doorleest.
Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar vooral ook voor die van anderen.
Het is een voorwaarde dat deze longe nuchter, met gezond verstand en in goede samenwerking wordt voorbereid, opgebouwd, gebruikt en afgebroken.
Deze handleiding kan u daarbij helpen.
Zij claimt daarbij geenszins garantie, alle gevaren af te dekken of compleetheid. U blijft verantwoordelijk voor uw eigen doen en laten en het gebruik van uw gezond verstand.
Er zijn minstens 4 gezonde sterke personen nodig om de longe te kunnen opzetten. 5 is prettig, meer dan 6 is overdaad.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of personen met onvoldoende kennis of ervaring. Deze personen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructies betreffende het gebruik van het apparaat door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon. Houd toezicht.

1. Introductie

Deze longe staat op een rechthoek van ± 12,5 meter x 9 meter en is 6 meter hoog. De afstand tussen de masten is 4 meter. De haringen zijn 1 meter lang.

2. De longe

Hierboven een foto van de longe zoals die kan worden opgesteld


3. Wat is een longe

Dit is een vanghulp voor acrobaten bij het beoefenen van acrobatiek. De longe is bedoeld voor gebruik buiten, op gras of zand. De longe is bedoeld voor het afvangen van 1 persoon. De longe is geschikt voor acrobatiek tot en met een hoogte waar bij geen van de lichaamsdelen boven de verbindingskabel bovenaan de masten uitkomt. De belasting is verticaal berekend en de longe is als gevolg dan ook niet geschikt als vanghulp ver buiten de centrale lijn. (Richtlijn: niet meer dan een meter). De longe is NIET geschikt als schommel.

4. Keuring

Alle moeite is gedaan om de longe te fabriceren en samen te stellen uit gekeurde en voor het doel berekende materialen die waar mogelijk gecertificeerd zijn. Omdat dit product geen commercieel belang heeft is er geen geld geinvesteerd in de keuring van het eindproduct. De details kunt u bij ons opvragen. Het apparaat wordt aan U in bruikleen gegeven onder voorwaarde dat controle van het materiaal en het gebruik voor uw eigen verantwoording is.
De longe is berekend op 1 persoon van 80kg met een veiligheidsfactor van minimaal 8x statisch gewicht. De in de longe bevestigde acrobaat moet voorzien zijn van een deugdelijke gordel die met beveiligde sluitingen aan het longe-koord bevestigd is. De acrobaten en ook de vanger moeten bekend zijn met of behoorlijk geïnstrueerd zijn in het gebruik van de longe. Zij mogen tijdens het gebruik niet worden afgeleid van hun bezigheid.


5. Waaruit bestaat de longe

De longe bestaan in hoofdzaak uit twee verticale masten. Deze masten zijn verbonden met een staalkabel en worden afgespannen met vier spanbanden. Op de top van de masten zijn bevestigingsogen voor de verschillende banden en kabels, maar ook voor het bevestigen van het eigenlijke longe-koord zoals dat ook binnen in sporthallen en gymzalen gebruikt wordt. Om transport mogelijk te maken en het opbouwen te vereenvoudigen zijn de masten deelbaar gemaakt

6. De Haringen

De Haringen worden voor minimaal twee derden de grond in geslagen


7. Het Meetlint

Het meetlint of op maat gemaakte nylontouw wordt gebruikt voor het uitzetten van het grondplan

8. De Potjes

De onder- en bovenkant van de mast. De potjes met de gaten gaan aan de bovenzijde.


9. De Staalkabel

De staalkabel verbindt de twee masten aan de bovenkant.

10. De Sling

De slings worden om de haringen gelust om een goed aanhaakpunt voor de spanband-ratel te creëren.


11. De Spanbanden

De spanbanden spannen de masten op de vier hoeken van de longe af. Zij zijn verbonden met de top-potjes en de slings aan de haringen

12. De Spanratel

De Spanratels vormen de onderzijde van de spanband die met de slings aan de haringen worden bevestigd. De spanband wordt hiermee opgerold en strakgezet.


13. De Voorbereiding

Maak gebruik van Handschoenen en stevig schoeisel. Verzeker jezelf ervan dat er genoeg ruimte is (13 x 8,5 meter minimaal, 6 meter hoog). De ondergrond dient vlak te zijn. Er mogen geen electradraden in de buurt van dit voornamelijk metalen object hangen of liggen omdat die, i.v.m. gevaar voor electrocutie, mogelijk contact zouden kunnen maken. Onderzoek ook of de haringen vrij in de grond geslagen kunnen worden zonder daarin gelegen buizen, leidingen of andere zaken te raken. Houdt ook rekening met de stand van de zon om te voorkomen dat de acrobaten of de vanger verblind zouden kunnen worden. Als alle ruimtelijkheden zijn bekeken en het materiaal is uitgeladen en overzichtelijk is neergelegd is het tijd voor het uitmeten.

14. Meten

Het is belangrijk de afstanden vooraf uit te meten. De hart op hart afstand van de bovenste potjes (met de staalkabel) is 420cm. Leg de kabel met de twee top-potjes klaar op de grond. Daarmee meet je afstand af voor de onderste potjes, die je alvast plaatst waar de longe moet komen te staan. Markeer deze onderste potjes met de bus spuitverf door er een kring omheen te zetten. Zo kun je ze later makkelijker op de juiste plaats terugschuiven mocht dat nodig zijn. De lijn door de twee grondpotten heet de hoofdlijn.


15. Maak een driehoek

Neem nu het nylonkoord met de aanduiding 'driehoek' en gebruik dit om vanaf de grondpot een driehoek uit te zetten met benen van 6 meter naar de haringen toe. Tussen de haringen is de afstand 8,5 meter.

16. Plaats de haringen

Zorg ervoor dat de 8,5 meter lijn haaks staat op de hoofdlijn. Let daarbij op de markeringen. Plaats op de hoeken twee haringen.


17. Maak een driehoek 2

Herhaal dit aan de andere zijde van de hoofdlijn.

18. Plaats de haringen

Sla de haringen, in de richting van de grondpot, onder een hoek van 45° zo diep in de grond dat er nog 30cm uitsteekt. De vier oranje pionnetjes worden op de haringen geplaatst om de kans dat er iemand tegenaan loopt te verkleinen. Controleer de haringen vóór ieder gebruik en sla ze zo nodig nog een vast. Door het gebruik kan er beweging in komen en dat kan resulteren in haringen die té recht staan of haringen die los in de grond staan. Let daar op!


19. De Sling en de Ratel

Breng de sling alvast aan om de haring met een lus. Schuif de sling tot aan de grond naar beneden. Haak ook het korte eind van de spanband, de ratel, in op de sling zodat de borgklep goed sluit.

20. De Spanbanden

Haak de spanbanden met de grote driehoekssluitingen aan op de top-pot. Draai de borgmoeren goed vast. Tussen elke carabiner zitten drie vrije gaten. Leg de spanband uit in de richting van de bijbehorende haring.


21. Het longe-koord bevestigen 1

Haak de carabiner waar de katrol aan komt naast de harpsluiting van de staalkabel.

22. Het longe-koord bevestigen 2

Haak nu de katrollen in. Draai de borgmoeren goed vast. Leg het longe-koord netjes uit op de grond met de gordelhaken en het eind van het koord(aan de vangerszijde) op gelijke lengte.


23. Het longe-koord bevestigen 3

Haak de gordelhaken en het koordeinde bij elkaar aan het zandzakje om te voorkomen dat de longe omhoogschiet bij het opzetten en je er niet meer bij kunt.

24. Steek de delen van de eerste mast in elkaar.

Het korte deel is het onderste deel. De gaten in het mastdeel die bedoeld zijn voor het til-ijzer aan de onderzijde houden.


25. Het opzetten en afspannen van de longe

Leg deze eerste mast plat, de bodem-pot op zijn plaats. De top-pot in het verlengde van de hoofdlijn naar buiten. Dit houdt in dat de top-potjes met alle bevestigde spanbanden en koorden meeschuiven uit het midden. De tweede mast blijft in delen liggen bij de hoofdlijn.

26. De Ratel

Voordat we de mast gaan rechtzetten eerst uitleg over het gebruik van de ratel. Kijk het filmpje (2:30min.). De longe spanbanden worden níet opgespannen, maar gewoon strak gezet. Teveel spanning op de spanband geeft extra belasting op de masten en de staalkabel en is daarom onnodig. Houdt rekening met het feit dat de ratel pas goed klemt als de spanband minimaal 3 maal rond de as gedraaid is. Als je dus te kort ratelt is het mogelijk dat de spanband slipt. De spanband kan ook niet heel vaak worden opgerold, omdat dan de rol te dik wordt en de ratel niet meer verder wil. Het afspannen van de 4 spanbanden moet dan ook met 2 mensen gebeuren. Eén die de band op spanning houdt en één die de ratel bediend. Het lossen en opnieuw ratelen vereist wellicht enige oefening.


27. Het opzetten en afspannen van de eerste mast

Dan nu het overeind zetten van de eerste mast; Twee personen nemen het uiteinde van de spanband in de hand en staan bij de respectievelijke tentpalen. No3 neem de overgebleven spanbanden in de hand aan de kant waar het losse top-potje zit. De 4e persoon tilt de mast op aan de top-pot en duwt deze boven het hoofd. Zo loopt no4 - de mast omhoog drukkend - richting de 3e persoon. No3 trekt en hangt met zijn gewicht aan de twee spanbanden en brengt zo de mast tot verticaal. De No1 en No2 houden spanning op de spanband maar laten deze langzaam vieren terwijl de mast overeind komt. Zij dragen de zorg de mast in balans te houden. Als de mast bijna verticaal staat kan No4 (of 5) de No1 en 2 helpen de spanband in de bandsleuf te stoppen en deze voorlopig vast te zetten. Als nu de mast lichtjes overheld richting No3 hoeft deze niet zo hard te blijven trekken terwijl No1 en No2 omlopen om de twee spanbanden aan de andere kant op te pakken bij de respectievelijke haringen. No3 geeft de beide einden van de spanbanden aan No1 en No2 en kan daarna No4 helpen met het insteken van de tweede mast.

28. Het insteken van de tweede mast

Terwijl No1 en No2 de spanbanden strak houden steken No3 en No4 gezamelijk het bovenste deel in het nu op ongeveer 2 meter hoogte hangende top-potje, de onderzijde kan even op de grond rusten om het middendeel te pakken en in te steken en het onderste en korte deel daarna aan te brengen. In het onderste deel zitten onderaan twee gaten waar je de til-stang doorheen kunt steken. De stang is tijdelijk en vergemakkelijkt het opsteken van de tweede mast. No1 en No2 houden de mast in balans terwijl No3 en No4 deze omhoog drukken tot die in de bodem-pot gezet kan worden. Als dat gebeurd is gaan No3 en No4 de einden van de spanbanden in de bandsleuf stoppen en samen met No1 en No2 op voorlopige spanning zetten. Als alles goed gegaan is blijft alles nu staan.


29. Het hele verhaal nog een keer.

Het tweedelige filmpje, maar nu in één.

30. Afspannen

De beide bodem-potten staan nu op hun plek en de masten enigzins verticaal. Dit moet uiteraard echt verticaal worden. Met twee personen kan nu aan voor en zijkant bekeken worden hoeveel de spanbanden nog bijgesteld moeten worden. De twee anderen maken dan één of meerdere ronden langs de spanratels om het geheel recht af te spannen. LET OP! De spanbanden moeten niet te strak getrokken worden om onnodig veel kracht op de contraptie te vermijden. De banden mogen strak staan, maar hoeven niet gespannen te staan. Alle spanning op de spanbanden moet worden opgevangen door de staalkabel bovenin. In een overdreven geval zou die spanning hoger kunnen worden dan de gecertificeerde waarde van die staalkabel. Het zal dus ook soms nodig zijn de ratels volledig af te rollen en opnieuw aan te spannen, ook als de rol te dik wordt moet je eerst afwikkelen. Als de masten verticaal staan kunnen de ratels in hun slot-stand gezet worden en is de longe klaar voor gebruik. Het is niet toegestaan om de spanbanden zijwaarts te belasten, door er aan te trekken of aan te hangen, koprollen o.i.d., omdat een dergelijke driehoeksbelasting de krachten op het boven deel ongewenst versterkt.


31. Het Gebruik van de longe

Vraag in het aanvraagformulier om een workshop longeren of om begeleiding!

32. Veel gemaakte fouten

Sluitingen controleren, Recht onder de mast staan. Niet meebewegen. De wijze van overpakken. De hoogte waarop vastgehouden wordt. Touw op de grond dat in de weg ligt. Te kort longeren, te lang longeren. Niet opletten. Niet klaar staan en gebrek aan communicatie zijn een aantal veel gemaakte fouten die te voorkomen zijn. Vraag in het aanvraagformulier om een workshop longeren of om begeleiding!


33. Afbreken

Bij het afbreken van de longe moet er zorg gedragen worden dat er zich niemand in de rechthoek bevindt waarbinnen de longe is opgezet. Haak de zandzak aan de gordelhaken en het eind van het longe-koord. Het principe is dat de longe aan de voorkant(parallel aan de hoofdlijn) wordt losgemaakt door twee mensen per ratel (anders dan in de video). Daarna kunnen de masten in hun volle lengte worden neergelaten in de tegenoverliggende richting. Uiteindelijk zullen ze met een plof op de grond landen, maar probeer het vallen zo veel mogelijk te vermijden. Het is mogelijk dat de masten met de top op de carabiners vallen. Die moeten dan ook op beschadiging gecontroleerd worden vooraleer ze terug in te pakken. In sommige bodems is het ook mogelijk dat de masten onderuit schieten; d.w.z. dat de bodem-pot losschiet in de richting van de mensen aan de banden. Gebruik dan een extra spanband met een haring om de bodempotten te fixeren.

34. Opruimen

De haringen zijn het best los te krijgen door met de hamer beheerst zijdelings tegen de haring te slaan tot er ruimte is in de grond om ze eruit te trekken. Laat de materialen drogen, verwijder alle vuil en berg de onderdelen op zoals je ze ontvangen hebt. Zie ook de foto's bovenaan. De top-potjes en de spankabel mogen aan elkaar blijven. Het longe-koord en de katrollen ook liever als geheel opbergen. Eventuele defecten, vermissingen of beschadigingen gaarne vooraf melden. Niet gemelde schade wordt altijd ingehouden op de borg. Alvast bedankt voor uw medewerking.