Gymnastische Gezelschapsoefeningen

M. Zettler's Gymnastische Gezelschapsoefeningen, door J.S.G. Disse, Leeraar in de Gymnastiek aan de H.B. School met 5-jarigen cursus te Rotterdam.
Met 74 figuren.

Benevens een supplement, bevattende 48 oorspronkelijke pyramiden, door A. van Dijk, Onderwijzer in de Gymnastiek aan Gemeente-scholen te Rotterdam.

Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1893.

Trefwoorden: akrobatiek acrobatiek, turnen, gymnastiek.

Klik op de plaatjes om een bladzijde te bekijken.

voorpagina.gif zettler003.gif zettler004.gif zettler005.gif zettler006.gif zettler007.gif zettler008.gif zettler009.gif zettler010.gif zettler011.gif zettler012.gif zettler013.gif zettler014.gif zettler015.gif zettler016.gif zettler017.gif zettler018.gif zettler019.gif zettler020.gif zettler021.gif zettler022.gif zettler023.gif zettler024.gif zettler025.gif zettler026.gif zettler027.gif zettler028.gif zettler029.gif zettler030.gif zettler031.gif zettler032.gif zettler033.gif zettler034.gif zettler035.gif zettler036.gif zettler037.gif zettler038.gif zettler039.gif zettler040.gif zettler041.gif zettler042.gif zettler043.gif zettler044.gif zettler045.gif zettler046.gif zettler047.gif zettler048.gif zettler049.gif zettler050.gif zettler051.gif zettler052.gif zettler053.gif zettler054.gif zettler055.gif zettler056.gif zettler057.gif zettler058.gif zettler059.gif zettler060.gif zettler061.gif zettler062.gif zettler063.gif zettler064.gif zettler065.gif zettler066.gif zettler067.gif zettler068.gif zettler069.gif zettler070.gif zettler071.gif zettler072.gif zettler073.gif zettler074.gif zettler075.gif zettler076.gif zettler077.gif zettler078.gif zettler079.gif zettler080.gif zettler081.gif zettler082.gif achterpagina.gif

Scans: Hugo, bewerking: Bert, 2007.